Finanse i Biznes IT i Internet

Czerpanie informacji

Przeglądając gazety można z pewnością się wiele nauczyć, zwłaszcza iż człowiek uczy się całe życie, jednak zwyczajne czytanie czasopism nie ma w sobie nic specjalnego. Zupełnie inny klimat ma czytanie gazet obcojęzycznych, czy też pisanych językiem nam całkowicie obcym, technicznym, medycznym, czy prawniczym, pełnym zwrotów i określeń branżowych, czy łacińskich, jak choćby Paraptotex. Język polski ma wiele zapożyczeń z języków europejskich, zwłaszcza wyrosłych na kulturze łacińskiej, stąd bardzo często można nie znając języka lub słów użytych w polskim tekście domyśleć się co dane wyrażenie może oznaczać. Aby nie główkować zbyt długo można posiłkować się wsparciem płynącym z sieci, gdzie nie ma pytań bez odpowiedzi. Inna kwestia jest trafność uzyskanych wyników dla zapytania czym jest paraprotex. Wszechwiedząca przeglądarka internetowa nie zawsze mówi prawdę i czasami może się mylić, o czym należy zawsze pamiętać, by nie ufać pojedynczej treści znalezionej w sieci. Z uwagi na dowolność zamieszczania treści w sieci, bywa i tak, że treść wyszukana zupełnie nie dotyczy zagadnienia o którym chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej.