Budownictwo

Igłofiltry – czyli jak odwodnić wykop pod fundament?

W czasie prowadzenia prac inwestycyjnych może się zdarzyć, że w miejscu wykopu zacznie zbierać się woda gruntowa. Jej poziom zależy od ilości opadów oraz rzeźby gruntu. Odwodnienie wykopu jest w takich wypadkach nieuniknioną koniecznością. Można to robić wieloma metodami dzięki użyciu igłofiltrów. Technologia ta jest bardzo efektywna i bardzo łatwa w zastosowaniu. W zestawieniu z odpompowywaniem wody wprost z dołu pozwala na kontynuowanie prac nawet w wypadku okresowych obfitych opadów deszczu.

Współczesne technologie inżynierskie umożliwiają przekształcanie zastanego terenu w teren świetny do prowadzenia inwestycji. Dla inżynierów nie ma dziś znaczenia, czy wyselekcjonowany teren jest nizinny czy z licznymi wzniesieniami oraz jaki jest poziom jego wód gruntowych. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych technologii takich jak igłofiltry, banalnie proste staje się na odwodnienie terenu nawet o bardzo wysokim poziomie wód. Wśród licznych zastosowań tego sprzętu jest również uzyskiwanie wody do celów ogrodniczych.

Przygotowanie obszaru pod zabudowę jest sporym wyzwaniem, szczególnie gdy gleba na której ma powstać nowy budynek ma za wysoki poziom wód gruntowych. Pomocne mogą okazać się igłofiltry, które służą do odwadniania gleby. Budowa instalacji, której fragmentem są igłofiltry opiera się na pracy kolektora odsysającego nadmiar cieczy oraz pompy. Na skutek tego osuszanie terenów pod inwestycje jest bardzo proste i umożliwia zmniejszenie poziomu wód gruntowych okresowo lub na stałe.