Finanse i Biznes Praca

Co robi inspektor ochrony danych

Osoba pełniąca obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych została powołana do życia ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. Zgodnie z nią każdy podmiot ma obowiązek (za pośrednictwem inspektora) przestrzegać przepisów, które ujęte są w rozporządzeniu RODO.

Kim jest IODO, czyli inspektor danych osobowych?

Inspektor to osoba, którą na to stanowisko mianuje podmiot będący administratorem danych osobowych lub też firma, która zajmuje się ich przetwarzaniem. Zadaniem IODO jest monitorowanie polityki zarządzania tymi danymi przez firmy lub instytucje, a także kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Mówiąc wprost: inspektor ochrony danych osobowych jest swoistym pośrednikiem, który współpracuje z:

  • podmiotem przetwarzającym dane,
  • Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
  • osobą, której dane są przetwarzane.

Co ważne, jeśli dojdzie do uchybień w przestrzeganiu przepisów ustawy RODO, inspektor nie bierze za to żadnej odpowiedzialności.

Podstawowe obowiązki inspektora ochrony danych

Precyzując, inspektor ochrony danych osobowych ma następujące obowiązki:

  1. Doradztwo administratorowi danych osobowych (lub podmiotom, które je przetwarzają) w zakresie wdrażania i przestrzegania treści ustawy RODO.
  2. Kontrolowanie pracy podmiotu lub administratora pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami. W tym celu IODO przeprowadza audyty, szkolenia z zakresu ochrony danych, a także spotkania podnoszące świadomość osób, które tymi danymi zarządzają.
  3. Proponowanie rozwiązań, których celem byłoby poprawienie szczelności systemu obsługi danych osobowych. Rolą inspektora jest również koordynowanie ich z jednostką, a także ocena wdrażania tych rozwiązań.
  4. Obsługa osób fizycznych, które składają zażalenia lub wnioski dotyczące sposobu zarządzania danymi osobowymi przez określoną jednostkę. Jednym z podstawowych obowiązków IODO jest egzekwowanie ich praw.
  5. Współpraca (w roli punktu kontaktowego) z organami zajmującymi się ochroną danych osobowych.

Kto może zostać inspektorem?

Rolę IODO może pełnić osoba, która wcześniej zapoznała się z przepisami RODO. W przypadku osób chętnych na stanowisko inspektor ochrony danych kurs jest niezbędny, gdyż przekazuje niezbędną wiedzę z zakresu Rozporządzenia. Zajęcia prowadzone przez Studium Prawa Europejskiego mają charakter zdalny, dzięki czemu nie kolidują z innymi obowiązkami kandydata. Wszystkie niezbędne materiały kursant otrzymuje na skrzynkę mailową. Z kursu mogą skorzystać osoby posiadające wykształcenie minimum średnie.

Jak widać, Inspektor Ochrony Danych Osobowych to prestiżowe i przyszłościowe stanowisko pracy.

Jerzyk

Dodaj komentarz

Kliknij by skomentować

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *