Praca

Szaty i materiały liturgiczne.

Wiele osób będąc w kościele zastanawia się z jakiej przyczyny duchowni do wybranych sakramentów jak: wyznanie grzechów czy eucharystia odziewają zwyczajne komże. Wedle zasad kościelnych księża mogą ubierać komże w przypadku, gdy dana ceremonia nie wymaga odzianej alby. W takim wypadku można mówić, że komża jest skróconą albą, która używana jest przy podstawowych czynnościach liturgicznych. Cyklicznie podczas mszy świętych można zauważyć ministrantów w komżach. Jest to bardziej rozwiązanie praktyczne, albowiem niewymagane jest by ministranci podczas służby przy ołtarzu nosili alby.

Czy istnieją podobieństwa między posługą ministranta oraz księdza? Tak, a mianowicie szaty liturgiczne, a jeszcze ściśle mówiąc pewna ich cześć. Częścią wspólną ich garderoby jest alba oraz cingulum. Alba to nic innego jak biała długa szata. Pochodzi ona ze historycznej tuniki. Cingulum natomiast jest to pas lub sznur, który służy do oplecenia się w pasie. Uważa się, że cingulum jest symbolem wstrzemięźliwości oraz umiejętności panowania nad uciechami cielesnymi.

Czy ktoś wie czym była tuwalnia? W dawnych czasach był to szal, który używany był to przepasywania. Kiedyś tuwalnia wykorzystywane były również  w czasie mszy w kościołach. Najczęściej odziewano je podczas udzielania komunii świętej. W dzisiejszych czasach termin „tuwalnia” zastąpiono prostszym i bardziej czytelnym słowem – welon. Teraz welony liturgiczne stosowane są do przenoszenia Najświętszego Sakramentu oraz są odziewane w trakcie posługi przy mitrze oraz pastorale. Proszę nie mylić welona liturgicznego ze zwykłym welonem.  Ten rodzaj welona używany jest jako zewnętrzne nakrycie kielicha oraz w trakcie przygotowania ołtarza zostaje on zdjęty. Welon może być biały albo jego barwa odpowiada danemu dniu liturgicznemu.