Dom i ogród

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zasady bezpieczeństwa pożarowego są regulowane instrukcją, czyli dokumentem zawierającym zagadnienia dotyczące danego obiektu. Opracowana według wymagań prawnych, umieszczonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obliguje do przestrzegania zawartych w niej ustaleń, co do postępowania w razie wystąpienia zagrożenia pożarem. Jej treść powinna być znana wszystkim osobom, przebywającym w danym budynku.

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Składająca się z trzech części instrukcja ma charakter opisowy i graficzny oraz zawiera dodatkowe załączniki, w skład których wchodzą m.in. oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z nią. Jej celem jest zaznajomienie osób przebywających w budynku z:

  • Postępowaniem w razie wystąpienia pożaru
  • Przeprowadzeniem szybkiej i bezpiecznej ewakuacji
  • Środkami bezpieczeństwa, w jaki jest wyposażony obiekt
  • Instrukcji korzystania z urządzeń przeciwpożarowych

Graficzna część instrukcji przeciwpożarowej zawiera podział obiektu na strefy pożarowe, lokalizacje gaśnic i innego sprzętu ppoż, a także warunki ewakuacji. Część opisowa jest dostosowana indywidualnie do każdego budynku i opracowywana jest przez osoby do tego uprawnione.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Taki dokument nie obowiązuje bezterminowo, ze względu na zmiany, jakie się mogą dokonywać w trakcie użytkowania budynku, dlatego co 2 lata wykonywana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego aktualizacja. Aktualizacji dokonują również specjaliści z tego zakresu, a znaleźć się w niej muszą wszystkie zmiany związane z funkcjonowaniem budynku, a także przepisy przeciwpożarowe. Aktualizacja instrukcji pożarowej powinna być wykonywana nawet w przypadku, gdy w obiekcie nie nastąpiły żadne zmiany. Wszystkie informacje, takie jak data i dane osoby, która ją przeprowadziła, powinny być umieszczone w karcie aktualizacyjnej wraz z podpisem. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana w obiekcie wyłącznie w przypadku braku zagrożenia wybuchem pożaru lub jeśli jego kubatura nie przekracza 1000m3.   

Toporzyk

Dodaj komentarz

Kliknij by skomentować

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *