Różne

Kiedy będzie nam potrzebny psycholog?

Na rodzaje problemów w uczeniu się dzieci zwrócono uwagę już ponad sto pięćdziesiąt lat temu. Dopiero w połowie 20 wieku rozpoczęto wnosić w szkołach program zajęć korekcyjno-wyrównawczych. Na nich osoby trenowały według nowocześnie stworzonych programów  powtarzanie uczonych informacji. Dzięki zaangażowaniu obu półkul w mózgu proces nauki i utrwalania staje się bardziej efektywny. Podobne zajęcia z reguły prowadzi psycholog.

Trudności z przyswajaniem wiedzy nie zawsze oznacza braku zdolności do nauki bądź skupienia swojej uwagi przez dłuższy okres czasu. Czasami pochodzi to z przyczyn takich jak dysleksja, czyli trudności w nauce . Mimo nauki według nowoczesnych technik nauczania dziecko ma problemy z przyswojeniem przekazywanej wiedzy. Psychoterapia Wrocław mówi, że dysleksja okazuje się że może być dziedziczona ponieważ według najnowszych wyników badań klinicznych okazuje się, że jest zapisana w naszym DNA.

Mówiąc o uzależnieniach stereotypowo myślimy o uzależnieniach związanymi z braniem narkotyków i nadużywaniem alkoholu. Jednak coraz częściej opisywane są uzależnienia wśród dzieci i młodzieży od komputera i telewizji. Świat wirtualny jest tak wciągający młodego człowieka, że mózg nie potrzebuje już naturalnych bodźców zewnętrznych  jak sport, poznawanie nowej wiedzy. Często uzależnione dzieci zapominają o jedzeniu oraz mają problemy ze snem. W podobnych sytuacjach niełatwo jest dać sobie radę bez kontaktu z specjalistami takimi jak psychologowie.