Edukacja

Test czy kwestionariusz osobowości

Testy psychologiczne są niewątpliwie jedną z najbardziej popularnych metod psychologicznych. Stosujemy je nieustannie aż od 1905 roku. Dają nam naukowe źródło informacji o osobie badanej. Ale czym one właściwie są?

Najprościej mówiąc, są to pewne narzędzia lub określone procedury, których celem jest diagnoza. Dzięki nim zyskujemy próbkę zachowania danej osoby, którą możemy obiektywnie ocenić (według standardów). W konsekwencji mamy możliwość, by wyciągnąć wnioski o cechach, które nas interesują, czy też sprawdzić konkretne umiejętności.

Najczęściej spotykamy testy w wersji papier – ołówek, chociaż coraz częściej na popularności zyskują badania komputerowe. Co ważne, każda pozycja testowa (czyli pytanie/zdanie/zadanie) ma poprawne rozwiązanie, a więc można udzielić dobrej lub niewłaściwej odpowiedzi. Jaki jest największy atut takiego rozwiązania? Niewątpliwie sprawiedliwa ocena, ponieważ zarówno procedura przebiegu badania, jak i samo wyciąganie wniosków odbywa się w taki sam sposób dla każdej osoby.

Jakie testy możemy wyróżnić?

  • testy inteligencji (sprawdzają poziom potencjału intelektualnego)
  • testy zdolności (oceniają konkretnie umiejętności – zarówno to, co już potrafimy, jak i potencjał wart dalszego rozwijania),
  • testy projekcyjne (dzięki nim możemy dotrzeć do podświadomości)

Często mylnie mianem testów określa się kwestionariusze zainteresowań czy preferencji (wskazujące predyspozycje), a także metody opisowe – kwestionariusze samoopisowe (“ja określam siebie”) i kwestionariusze oceny (“inni oceniają mnie”).

Dobrym przykładem metod opisowych są kwestionariusze osobowości – często błędnie nazywane testami osobowości. Przeważnie są to narzędzia samoopisowe. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do listy pytań lub stwierdzeń. Wśród odpowiedzi musi znaleźć te, które w jego ocenie najlepiej go opisują lub ocenić (na określonej skali) na ile prawdziwe są dane stwierdzenia w odniesieniu do jego osoby. Kwestionariusze te mają dużo zalet – przy stosunkowo niskich kosztach zyskujemy narzędzie łatwe i szybkie w zastosowaniu, obiektywne i dające nam pogląd na cechy danej osoby lub osób badanych, ich mocne i słabe strony itd.

Dlaczego kwestionariusz to nie test osobowości? Ponieważ nie ma poprawnych i błędnych odpowiedzi. Wyniki mają na celu opis osoby, a nie ocenę jej cech w kategorii dobrych lub złych. Wejdź na stronę http://perso.in i poznaj w pełni zautomatyzowane, polskie narzędzie do badania osobowości. Sprawdź, co możesz zyskać wypełniając kwestionariusz.

Jerzyk

Dodaj komentarz

Kliknij by skomentować

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *