Finanse i Biznes

Odnawialne źródła energii w Polsce.

Wszelkie dane oraz założenia dotyczące polityki energetycznej wyraźnie wskazują, że w najbliższych kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach, będziemy świadkami coraz większego udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym krajów całego świata. Polska nie będzie w tej kwestii wyjątkiem – jako członek Unii Europejskiej, jesteśmy zobligowani do przestrzegania unijnej strategii dotyczącej udziału OZE w gospodarce (plany przewidują 32 procent udział OZE w ogólnym miksie energetycznym krajów członkowskich do 2030 roku).

Energia odnawialna w Polsce.

Chociaż nasz kraj nie należy do liderów w zakresie wdrażania zielonej energii, statystyki wyraźnie wskazują stały trend wzrostowy w ogólnej mocy instalacji OZE na przestrzeni lat. Od 2012 do 2019 roku moc wzrosła ponad dwukrotnie (od 4416 do 9106 MW). Wciąż jednak prawie 80 procent energii elektrycznej w Polsce powstaje wskutek użycia paliw kopalnych – węgla kamiennego i brunatnego, podczas gdy udział OZE to niecałe 11 procent. Sytuacja pozostawia więc duże pole do poprawy, zwłaszcza, że nasz kraj ma dobre warunki do tego, by efektywnie korzystać z OZE.

Obecnie do głównych źródeł zielonej energii w Polsce należy:

wiatr – od 2015 roku nasze największe źródło OZE, o dużym potencjale do dalszego wykorzystywania – według IMGW, 35 procent obszaru naszego kraju posiada dobre lub bardzo dobre warunki do efektywnego wdrażania tej metody. Szczególnie korzystnym miejscem jest Pomorze, gdzie średnia prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s (turbiny wiatrowe działają skutecznie przy prędkości około 3-4 m/s).

słońce – przekształcanie energii słonecznej na energię elektryczną. Dużą popularnością cieszy się fotowoltaika, stanowiąca zarówno źródło bezemisyjnej energii, jak i dobrą inwestycję (szacuje się, że zakup zwraca się po około 6 latach, przy żywotności wynoszącej nawet do 30 lat). W 2020 roku całkowita moc pochodząca z fotowoltaiki wyniosła rekordowe 1472,5 MWp.

woda – stosuje się turbiny wodne, które przekształcają prądy wodne w energię elektryczną i mechaniczną. Obecnie w skali kraju produkują niecałe 2 procent energii.
Do rzadziej wykorzystywanych w Polsce źródeł OZE należy biomasa (użycie odpadów rolniczych, odchodów zwierząt, drewna, roślin), a także energia geotermalna.

Energia odnawialna – racjonalny wybór

Transformacja energetyczna to nie tylko źródło oszczędności, ale przede wszystkim konieczność w obliczu zmian klimatycznych oraz wyczerpywania się paliw kopalnych i ich degradującego wpływu na środowisko. Coraz lepiej wiedzą o tym Polacy – według tegorocznego raportu IBRiS „Zielony potencjał społeczny”, zdecydowana większość (82 procent) ankietowanych uważa OZE za przyszłościowe źródło energii, 76 procent badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że to właśnie z OZE powinno się generować większość energii oraz określa je jako „zwiększające bezpieczeństwo kraju”. Badania potwierdzają również rosnącą popularność fotowoltaiki i paneli słonecznych.

Cleaner Energy to baza aktualnej wiedzy o rynku energii ze źródeł odnawialnych. Zapraszamy na naszą stronę – https://cleanerenergy.pl/

Jerzyk

Dodaj komentarz

Kliknij by skomentować

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *