Nauka

Wszystko o sztandarach

Sztandary od zawsze były symbolem wybranych jednostek wojskowych. Aktualnie jednak posługują się nimi rozmaite grupy, związki, stowarzyszenia, partie, instytucje publiczne, kościoły, czy miasta. O decyzji ustalenia sztandaru określa właściwy akt prawny.

Sztandar ma formę płata materiału umiejscowionego na drzewcu, zwieńczonym odpowiednią głowicą. Płat jest tkaniną, która została stworzona z dużej ilości warstw związanych specjalną techniką wykorzystującą działanie temperatury i ciśnienia. Drzewce wykończone są z ciemniejszego lub jasnego drewna, a ubogacić je może mieszcząca się na wierzchołku głowica. Inną opcją która może być na sztandarze, są tak zwane gwoździe, czyli pamiątkowe, grawerowane tabliczki małych rozmiarów, na których umieszczane są nazwiska osób, które przyczyniły się do ufundowania sztandaru.

W Kościele sztandarów używa się w trakcie specjalnych świąt i mszy świętych. W większości wypadków asystują one wszelkim procesjom wychodzącym z kościoła, np. w święto Bożego Ciała albo podczas obrządków pogrzebowych.Sztandar kościelny posiada bogate hafty z religijnymi motywami, przeważnie ozdobione napisami apelującymi do modlitwy, cytującymi słowa świętych i błogosławionych lub przesyłającymi błogosławieństwo. Sztandar symbolizuje wiarę i oddanie członków Kościoła, którzy idąc za nim podczas procesji identyfikują się z zawartym na nim znaczeniu. Kościelne sztandary są przedmiotem szczególnego kultu i szacunku, toteż też z wielką sumiennością przechowuje się je i ochrania.