Rodzina i Kobieta

Alkoholizm w rodzinie – skuteczne sposoby walki z nałogiem

Alkoholizm ma bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia psychofizycznego chorego. Bardzo duże problemy z następstwami tego nałogu miewa również najbliższe otoczenie alkoholika, a w szczególności rodzina.

Konsekwencje nałogowego spożywania a rodzina

Konsekwencje nałogowego spożywania alkoholu na poziomie życia rodzinnego mają bardzo negatywny wydźwięk. Możemy tu zaobserwować:

  • zaniedbanie potrzeby miłości u współmałżonka i dzieci
  • przemoc w domu rodzinnym
  • pogorszenie sytuacji ekonomicznej
  • współuzależnienie partnera/partnerki
  • syndrom DDA i dzieci

Aby odbudować zdrowo funkcjonującą rodzinę oraz wychować dzieci na pewnych siebie ludzi, wszyscy członkowie powinni poddać się psychoterapii.

Alkoholik i jego rodzina – gdzie udać się po pomoc

Wszystkie osoby po ukończeniu 18 roku życia, a także wszyscy uzależnieni, którzy zdążyli już założyć rodzinę, mogą zwrócić się o pomoc w walce z nałogiem alkoholowym do różnych podmiotów aktywnie działających w Poznaniu.

Przykładem jest poznański Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin ZMIANA. Działalność tego ośrodka można ująć następująco:

  • dopasowanie psychoterapii w zależności od potrzeb pacjenta (indywidualna lub grupowa)
  • można uzupełnić psychoterapię o dodatkowe warsztaty mające na celu samorozwój chorego
  • terapia osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA

Aby zbudować na nowo zdrowe relacje rodzinne, alkoholik musi przestać pić, zaś z domu należy wyeliminować na jakiś czas (dopóki chory nie zbuduje w sobie silnej motywacji) obecność trunków. Ponadto tryb życia członków rodziny powinien być ankietowany na wzmacnianie i chorego chęci do pozostawania w trzeźwości.

Alkoholizm w rodzinie – dodatkowe wsparcie

By chory mógł realizować w spokoju cele psychoterapeutyczne, a także by mógł skupić się na relacjach w rodzinie oraz własnym samorozwoju, ważne, by wyzbył się pokusy sięgnięcia po alkohol. Taką „spokojną” głowę może zapewnić zabieg zaszycia alkoholowego.

Dzięki wszywce alkoholowej chory nabiera awersji do trunków i może wzmacniać swą motywację do trzeźwości oraz odbudować zniszczone relacje w rodzinie.

Jak widać w Poznaniu istnieje wiele miejsc, w których można prowadzić skuteczną walkę z nałogiem alkoholowym. W ramach wszywki alkoholowej działa tu Centrum Medyczne Alkomedica. Więcej informacji o tym zabiegu można uzyskać tu https://www.poznan.alkomedica.pl/wszywka-alkoholowa.html

Toporzyk

Dodaj komentarz

Kliknij by skomentować

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *