Finanse i Biznes

Odszkodowania w wypadkach drogowych

WypadekW Polsce w 2011 wydarzyło się przeszło 40 tysięcy wypadków drogowych i w porównaniu z rokiem 2009, liczba ta spadła o przeszło 9% jednak już porównując roku 2010, wielkość ta zwiększyła się o 3,2%). W 2011 r. najwięsza ilość wypadków miało miejsce w czerwcu (9,9% ogółu), we wrześniu (9,8%) i w sierpniu (9,7%). Z kolei najwięcej osób zginęło w grudniu (10,8%).

Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym nasileniem ruchu powiązanym z okresem wakacyjnym. Zwiększona liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zdarzeniem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne i warunki drogowe, wcześnie zalega zmrok. Dochodzi szczególnie do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej zauważalni. W miesiącach zimowych odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar w związku z ciężkimi warunkami atmosferycznymi.

Jak widać wypadki na drogach to incydent codzienny, jednak nie wszyscy poszkodowani zdają sobie sprawę o możliwości uzyskania odszkodowania innego aniżeli odszkodowanie za uszkodzony pojazd. W sytuacji, gdy zostałeś poszkodowany w wypadku nie ze swojej winy to masz możliwość ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym polisę ma sprawca jest zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania za wypadek osobom w nim poszkodowanym, w tym odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienia za ból i cierpienie spowodowane wypadkiem, odszkodowania za utracony dochód i inne utracone korzyści majątkowe, odszkodowanie za zepsute w wypadku rzeczy, zwrot poniesionych kosztów leczenia po wypadku oraz dojazdów do placówek zdrowia, renty wyrównawczej po wypadku.

Powinieneś ubiegać się o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie w wypadkach kiedy:

  • byłeś pasażerem taksówki, autobusu, busa lub tramwaju, rowerzystą albo pieszym potrąconym przez pojazd,
  • byłeś pasażerem sprawcy wypadku, nawet jeżeli sprawca jest Twoim małżonkiem, krewnym bądź znajomy,
  • gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • kiedy sprawca nie miał ważnej polisy.